tirsdag 8. februar 2011

Innledning til oppgaven om Informasjonskløft

Kunnskap er ulikt fordelt i dagens samfunn, på den måten så oppstår du ulike informasjonskløfter. I denne oppgaven vil jeg se på hvordan media ender opp med å skape disse informasjonskløftene og hvordan de kan forsterke og motvirke dem. Med media i denne oppgaven mener jeg avis, radio, tv og internet. Det finnes mange ulike definisjoner på informasjonskløft, men jeg synes denne er mest avdekkende. "Informasjonskløft er noe som oppstår når innbyggerne i et samfunn har ulike kunnskaper og ulik tilgang til informasjon. Det viser seg at de som har kunnskap og innsikt fra før er bedre i stand til å nyttiggjøre seg informasjon fra massemedia på en effektiv måte enn de som ikke på forhånd har denne kunnskapen." - Overland 2010

Har du et forslag til Problemstilling: Takk til Ida for problemstilling : Hvordan er media med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter?

mandag 10. januar 2011

Oppsummering av 1. termin


I løpet av den første terminen har jeg lært veldig mye, og vi har vært igjennom mange forskjellige temaer. Jeg har lært hvor lang tid det faktisk tar fra man har en Idè til det har blitt en film. Vi har vær igjennom følgende temaer:

1. Mediestrategier:
Vi skrev en mediestrategi til Kongsberg videregående skole hvor vi viste de utrolig mye om sosiale medier, og hvordan vi unge bruker det i privat og skole sammenheng. Vi har også hatt mye om hvordan det mediesamfunnet vi lever i har endret seg over de siste 100-150 årene.


2. Filmproduksjon.
Jeg var på gruppe med Anders Leer og Joakim Hillestad. Vi lagde en film som gikk ut på hvordan Tord Finstad skulle gå fra og være en slappfisk som ikke fikk noe mosjon og bare lå på sofaen og så på tv til å bli til noe fornuftig. Filmen er en trailer, og jeg ble veldig fornøyd med resultatet.

3. Det digitale mediesamfunnet.
Vi har jobbet med Internet, hva det er også videre. Vi har også starta litt på temaet "trygg bruk av internet". Hvor vi skal holde foredrag for elever i 8.klasse på ungdomsskolen om hva som er smart og hva som er dumt på internet.

mandag 18. oktober 2010

Stumfilm

Ut av alle de forskjellige filmepokene som har vært er stumfilm den aller første. En stumfilm er en film som ikke har lydspor, men det blir ofte spilt instrumenter som piano, orgel eller et helt orkester. Den mest vanlige filmtypen innenfor stumfilm er underholdningsfilmer, i disse filmene ble det brukt mimikk, stumme håndbevegelser og tekstplakater. Stumfilmens historie startet i 1894 og varte til 1929. En av de mest fremstående skaperne av stumfilm var Charlie Chaplin. Grunnen til at filmindustrien startet med stumfilm, var evnen til å sette sammen lyden med filmen. Dette var svært vanskelig og det var utrolig dårlig synkronisering som førte til at de heller lagde stumfilm. Synkronisering av lyd og film ble ikke praktisk mulig før 1920.

Stumfilm er filmepoken som er minst lik den klassisk fortellende film, ettersom den klassisk fortellende filmretningen kom like etter stumfilmepoken og den klassisk fortellende filmen baserer seg på lydspor på filmen. Det som er meget spesielt med stumfilm er måten skuespillerne opptrådte på. Det var en helt spesiell skuespillerteknikk som hovedsakelig gikk ut på at skuespilleren skulle fremheve kroppsspråket og ansiktsuttrykkene sine, sånn at publikum lettere kunne forstå hva skuespilleren mente og følte.

Ben Hur (1907) er basert på romanen Ben-Hur a tale of the christ som var best selgende på tiden var filmen ble gitt ut. Boken var skrevet av Lew Wallace, men filmen ble regissert av Sidney Olcott. Filmen er ikke lenger enn 15 minutter og derfor er ikke hele historien med i filmen. Filmen ble filmet på ei strand i New Jersey og fokuserer på vognløpet. Det var lokale brannmenn som spilte vognførere og hester.

Ben Hur Filmen: del 1

Ben Hur filmen: del 2

Kildeliste:

Wikipedia (2010) ”stumfilm”

http://no.wikipedia.org/wiki/Stumfilm

Wikipedia (2010) ”Ben Hur film”

http://no.wikipedia.org/wiki/Ben_Hur_(1907)

Wikipedia (2010) ”klassisk fortellende film”

http://no.wikipedia.org/wiki/Filmhistorie#Klassisk_fortellende_film

Youtube (2007) ”Ben Hur filmen”

http://www.youtube.com/watch?v=Cf2DN1KEyks&p=E26EFA128F6071FA&playnext=1&index=10