tirsdag 8. februar 2011

Innledning til oppgaven om Informasjonskløft

Kunnskap er ulikt fordelt i dagens samfunn, på den måten så oppstår du ulike informasjonskløfter. I denne oppgaven vil jeg se på hvordan media ender opp med å skape disse informasjonskløftene og hvordan de kan forsterke og motvirke dem. Med media i denne oppgaven mener jeg avis, radio, tv og internet. Det finnes mange ulike definisjoner på informasjonskløft, men jeg synes denne er mest avdekkende. "Informasjonskløft er noe som oppstår når innbyggerne i et samfunn har ulike kunnskaper og ulik tilgang til informasjon. Det viser seg at de som har kunnskap og innsikt fra før er bedre i stand til å nyttiggjøre seg informasjon fra massemedia på en effektiv måte enn de som ikke på forhånd har denne kunnskapen." - Overland 2010

Har du et forslag til Problemstilling: Takk til Ida for problemstilling : Hvordan er media med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter?

4 kommentarer:

 1. Veldig bra innledning og bra skrevet, fint at du oppgir kilder.

  SvarSlett
 2. En god inledning, som både informerer leseren og setter en inn i temaet. Fin at du presiserer hva hvilke medier du har valgt å bruke i denne oppgaven.
  Du kan for eksempel ha dette som problemstilling:
  Hvordan er media med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter?

  SvarSlett
 3. Erik: Takk
  Ida: Takk, fin problemstilling, den skal jeg bruke :)

  SvarSlett
 4. Her er det meste på plass og vil danne et godt grunnlag for den videre teksten. Husk at Internett er et nettverk av datamaskiner som danner basis for en mengde ulike kommunikasjonstjenester.

  SvarSlett